Informace:

Zcela zdarma můžete volat i přijímat hovory s množstvím domácností, firem i úřadů kdekoli na světě, které používají stejnou technologii. Telefonní číslo, na které se Vám kdokoliv dovolá, budete mít z českého rozsahu našeho regionu v podobě 474 770 xxx.

Detailní přehled o uskutečněných hovorech, jejich cenách a zbývajícím kreditu.

Telefonovat můžete jak z vašeho počítače, tak i pomocí adaptéru běžným telefonním přístrojem určeným pro pevnou linku pomocí převodníku. Nabízíme rovněž i speciální IP telefon, který potřebuje ke své funkci pouze přípojku k Internetu.

Jak získám svoje číslo a registraci?

Stačí navštívit kancelář internetu Kabel1, kde Vám provedeme registraci a přidělíme telefonní číslo.

Kam můžu volat s K1VoIP zadarmo?

Všechny hovory v rámci sítě K1VoIP a partnerů jsou bez poplatku. Jednoduše voláte zdarma, a jak dlouho chcete. Mezi přáteli s K1VoIP voláte zdarma neomezeně dlouho. K1VoIP neustále rozšiřuje neplacený „peering“ s jinými operátory.

Díky protokolu ENUM umí K1VoIP volat zdarma také do řady dalších sítí především v zahraničí. ENUM, sdružující VoIP sítě po celém světě, umožňuje zjistit, jestli se volané číslo nachází na speciálním DNS serveru a směřovat tak hovor prostřednictvím internetu zdarma. Jak na to? Chcete-li prostřednictvím ENUM volat např. číslo 555 555 555 v ČR, vytočíte **9420555555555, tedy: ´**9´+´předčíslí země´+´číslo´.

Jak bude vypadat moje číslo?

Podobně jako místní číslo pevné linky 474 770 xxx.

Jak zjistím svůj stav kreditu?

Pro zjištění aktuálního stavu Vašeho kreditu stačí na telefonním přístroji vytočit *852 nebo se přihlásit na zákaznický účet, kde do políčka jméno zadáte přidělené telefonní číslo ve tvaru 474xxxxxx a heslo, které máte na smlouvě.

Kolik stojí volání na K1VoIP?

Cena volání na K1VoIP číslo je pro volajícího stejná jako volání na pevnou linku v ČR. Volajícímu z pevné linky je hovorné účtováno jako místní nebo dálkový (meziměstský) hovor na jinou pevnou linku. Z mobilního telefonu cena odpovídá hovoru do pevné sítě (podle konkrétního tarifu mobilního operátora).

Kompletní ceník naleznete v sekci CENÍKY

Kde koupím kredit pro volání?

Na provozovně Kabel1 internet v Lípové ulici č.p. 658 v Klášterci nad Ohří, nebo je možné dobíjet kredit bankovním převodem.

Co se stane, když provolám svůj kredit?

Jestliže provoláte prostředky na Vašem účtu, nezoufejte! Stále můžete volat v síťi K1VoIP zdarma. Váš kredit můžete kdykoliv dobít. Váš účet může být deaktivován až po 6 měsících, jestliže svůj K1VoIP účet přestanete používat nebo nedobijete kredit.

Do kdy musím svůj kredit provolat?

Kredit pro odchozí volání musíte provolat do 6 měsíců od zřízení služby, nebo posledního dobití. Vždy před uplynutím expirační doby je třeba kredit dobít, aby Vaše odchozí volání nebylo blokováno a neprovolaný kredit nepropadl. Dobitím kreditu se expirační doba prodlouží opět na 6 měsíců. Minimální částka pro dobití kreditu je alespoň 100 Kč vč. DPH. Nedobijete-li však kredit do měsíce po jeho expiraci, Vaše číslo bude deaktivováno.

Musím platit měsíční paušál za volání?

Ne, K1VoIP je předplacená služba podobně jako předplacené karty mobilních operátorů.

Funkce ústředny dostupné z telefonu:

*72zapnutí okamžitého přesměrování
*73 vypnutí okamžitého přesměrování
*852 informace o stavu kreditu
*859 nahrání vlastního vzkazu pro voicemail
*850 echotest

Přenos telefonních čísel:

Přenos telefonních čísel se řídí Opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 vydaném Českým telekomunikačním úřadem.

Jak dlouho trvá přenos telefonních čísel?

Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí dva pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

Ceník převodu naleznete v sekci CENÍKY.