Dostupnost připojení

Kabelové připojení

V současné době je naše kabelová síť dostupná na většině zastavěné části města. Červená barva na mapě označuje oblasti, kde je možné realizovat kabelové připojení k naší síti a vysokorychlostnímu Internetu. Připojení v rámci celé sítě by v okolí červených bodů mělo mít stejnou kvalitu. Spolehlivým měřítkem kvality přípojky je IP televize, kterou na síti provozujeme.

Bezdrátové připojení

Tam kde není dostupná naše kabelová síť, je možné se k Internetu připojit pomocí bezdrátové technologie. Přístupové body máme rozmístěny v dostatečném počtu tak, že tam kde není kabel je připojení možné.To platí především v okolí města. Na sídlištích jsme již řadu přístupových bodů demontovali z důvodu 100% dostupnosti kabelového připojení. Celkově se počet bezdrátových přístupových bodů snižuje úměrně s rozpínáním kabelové sítě. Pro připojení v pásmu 5GHz používáme technologii Ubiquiti.

Mapa pokrytí

Červeně jsou vyznačena místa, domy, ulice a sídliště, kde je místní síť dostatečně dimenzována na IPTV.
Oranžově je označena oblast s dostupností v blízké době.
Modře jsou označeny menší bezdrátově připojené sítě s dostupnosti IPTV v příštím roce.

Na aktualizaci mapy pokrytí pracujeme!