Dostupnost připojení TV

Mapa pokrytí:

Televizní obraz přenášíme v tom nejvyšším rozlišení tak, jak ho získáme. Požadavky na rychlost připojení jsou tedy značně vysoké. Spolehlivá funkce je možná jen v kabelových částech sítě.

Červeně jsou vyznačena místa, domy, ulice a sídliště kde je místní síť dostatečně dimenzována na IPTV.
Oranžově je označena oblast s dostupností v blízké době.
Modře jsou označeny menší bezdrátově připojené sítě s dostupnosti IPTV v příštím roce.

Mapa bude v nejbližší době aktualizována!